PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D.

Soudní znalec

vzdělání

 • 2008 – 2012 – titul Ph.D., Psychologie, Masarykova univerzita, Brno
 • 2010 – titul PhDr. Pedagogika, Univ. Karlova, Praha
 • 2004 – 2009 – titul Ph.D., Pedagogika, Univ. J.E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • 1996 – 2000 – titul Mgr., Primární pedagogika, Univ. J.E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • 2008 – 2012 – titul Ph.D., Psychologie, Masarykova univerzita, Brno
 • 2010 – titul PhDr. Pedagogika, Univ. Karlova, Praha
 • 2004 – 2009 – titul Ph.D., Pedagogika, Univ. J.E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • 1996 – 2000 – titul Mgr., Primární pedagogika, Univ. J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

členství a role

 • člen redakční rady European Journal of Educational Sciences (EJES) – in index ERIH PLUS
 • člen Poradního sboru ministra spravedlnosti ČR pro obory zabývající se identifikačním zkoumáním rukopisu
 • odborný hodnotitel návrhů v programu Inter-Excellence Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (program pro rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci ČR do evropských a světových výzkumných struktur)
 • garant specializačního vzdělávacího kurzu na Univerzitě J. E. Purkyně – Soudní znalectví – Forenzní identifikace pisatele (kurz vznikl na podnět Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 8/2011-OD-ZN/7 ze dne 8.4.2011
 •  

Odborné zaměření

 • expertíza rukou psaného a výtvarného projevu
 • expresivní projevy člověka
 • kvalitativní metodologie ve vědách o člověku
 • filosofie a teorie vědy
 • expresivní a psychosomatické přístupy ve speciální psychoterapii strachu a úzkosti
 • fenomenologická reflexe jako metoda poznávání a porozumění
 • sociální a systemická psychologie

Odborné semináře, workshopy, stáže a konference (výběr)

 • 2019 (únor) – workshop na téma “Schreibautomaten”. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo
 • 2018 (únor) – workshop na téma “Herrschende Lehrmeinungen auf dem Prüfstand und Ungewöhnliche Fragestellungen”. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo
 • 2017 (únor) – workshop na téma “Möglichkeiten und Probleme der Begutachtung elektronisch erfasster Unterschriften”. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo
 • 2016 (červen) – kongres GFS (Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung e.V.), Leipzig, Německo
 • 2015 (únor) – workshop na téma „Vliv cévní mozkové příhody na rukopis“. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung) Mannheim, Německo
 • 2014 (červen) – konference GFS (Gesellschaft für forensische schriftuntersuchung e.V.), Königswinter, Německo
 • 2016 (únor) – workshop na téma „Formulierung gutachtlicher Schlussfolgerungen“ a „Elektronische Akte“. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo
 • 2014 (leden) – workshop na téma“ Zkoumání technicky vyhotoveného písma“, ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung) Mannheim, Německo
 • 2013 – odborná stáž na MSU (Mannheimer Schrift und Urkundenlabor) Mannheim, Německo
 • 2013 – Komplexná starostlivosť o dieťa v školskom prostredí. Mezinároní arteterapeutická konference, OZ Artea a FF UK Bratislava
 • 2011 – Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. FF UPOL, Psy ústav ČAV, Olomouc.
 • 2011 – II. Ústecké psychologické dny – Psychologie a umění. PF UJEP, Ústí n.L.
 • 2010 – Pedagogické a psychologické disciplíny v přípravě pracovníků v sociální sféře. PF UJEP, Ústí n.L.
 • 2009 – Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. FF UPOL, Psy ústav ČAV, Olomouc.
 • 2008 – Systemický přístup při řešení problémů dětí, dospívajících a dospělých – Marianne Franke-Gricksch, Praha, ČISK
 • 2008 – odborná stáž na Department of Child and Adolescent mental Health (DCAMH) – Great Ormond Street, Hospital for Children, Londýn
 • 2008 – Prožitek a hodnoty – mezinárodní konf., Bukovina.
 • 2008 – Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii, PF UK, PF ZČU, Plzeň.
 • 2008 – How love succeeds – workshop – Bert Hellinger, OCHRE – London Irish Centre, Londýn.
 • 2008 – Kvalitatívny výskum vo veřejném priestore – česko-slovenská konf., Kabinet výskumu SBK Slov. akademie věd, Bratislava.
 • 2007 – Prožitek jako základní element zážitkové pedagogiky – mezinárodní konf., Bukovina.
 • 2007 – Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií – mezinárodní konf., ÚEP Slovenská akademie věd, Bratislava.
 • Autor metody PRVA (Phenomenological reflection of Visual Artifact)
 • 2006 – Za brány Aspergerova syndromu – přednáška – AUTISTIC Motol, Praha.
 •  

Vědecký přínos

 • kvalitativní metodologie forenzní
 • identifikace rukou psaného projev