Závora Jiří, znalecké posudky +420 722 913 969

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D. Logo

Soudní znalec

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D.

O mně

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D.

Soudní znalec

vzdělání

2008 – 2012 – titul Ph.D., Psychologie, Masarykova univerzita, Brno

2010 – titul PhDr. Pedagogika, Univ. Karlova, Praha

2004 – 2009 – titul Ph.D., Pedagogika, Univ. J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

1996 – 2000 – titul Mgr., Pedagogika, Univ. J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

Odborné zaměření

filosofie a teorie vědy
kvalitativní metodologie
metodologie ve forenzních disciplínách
vizuální exprese člověka
sociální psychologie

jmenování

Znalec v oboru školství a kultura, odvětví psychologie, se specializaci na psychologii rodiny a výchovy (rozhodnutí ministryně spravedlnosti č. j. MSP-127/2020-OINS-SZN/33 ze dne 9.11.2020).

Znalec v oboru kriminalistika, odvětví kriminalistika, se specializací na expertizu ručního písma (rozhodnutí ministra spravedlnosti ČR č.j.194/2010-OD-ZN/17 ze dne 28.4.2011).

Znalec v oboru kriminalistika, odvětví kriminalistika, se specializací na identifikaci pisatele biometrického podpisu a rukopisu (rozhodnutí ministryně spravedlnosti č. j. MSP-127/2020-OINS-SZN/33 ze dne 9.11.2020).

  •  

členství a role

Předseda Poradního sboru ministerstva spravedlnosti pro metodologii forenzních oborů (jmenován ministryní spravedlnosti č. j. MSP-15/2021-OINS-PSZ/1 ze dne 8. 4. 2021).

Předseda zkušební komise pro zvláštní část vstupní zkoušky znalců (jmenován ministrem spravedlnosti č. j. MSP-9/2022-OINS-PSZ/1 ze dne 9. 6. 2022).

Člen zkušební komise pro zvláštní část vstupní zkoušky znalců (jmenován ministrem spravedlnosti č. j. MSP-4/2022-OINS-PSZ/1 ze dne 8. 4. 2022).

Člen Poradního sboru ministerstva spravedlnosti pro forenzní analýzu dokumentů a rukopisu (jmenován ministryní spravedlnosti č. j. MSP-6/2021-OINS-PSZ/10 ze dne 5. 11. 2021).

Člen Poradního sboru ministra spravedlnosti pro obory zabývající se identifikačním zkoumáním rukopisu (jmenován ministrem spravedlnosti č. j. MSP–16/2017-OO-ZN/2).

Odborný hodnotitel návrhů v programu Inter-Excellence Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (program pro rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci ČR do evropských a světových výzkumných struktur).

Odborné semináře, workshopy, stáže a konference (výběr)

2019 (únor) – workshop na téma „Schreibautomaten“. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo

2018 (únor) – workshop na téma „Herrschende Lehrmeinungen auf dem Prüfstand und Ungewöhnliche Fragestellungen“. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo

2017 (únor) – workshop na téma „Möglichkeiten und Probleme der Begutachtung elektronisch erfasster Unterschriften“. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo

2016 (červen) – kongres GFS (Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung e.V.), Leipzig, Německo

2015 (únor) – workshop na téma „Vliv cévní mozkové příhody na rukopis“. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung) Mannheim, Německo

2014 (červen) – konference GFS (Gesellschaft für forensische schriftuntersuchung e.V.), Königswinter, Německo

2016 (únor) – workshop na téma „Formulierung gutachtlicher Schlussfolgerungen“ a „Elektronische Akte“. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo

2014 (leden) – workshop na téma“ Zkoumání technicky vyhotoveného písma“, ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung) Mannheim, Německo

2013 – odborná stáž na MSU (Mannheimer Schrift und Urkundenlabor) Mannheim, Německo

2013 – Komplexná starostlivosť o dieťa v školskom prostredí. Mezinároní arteterapeutická konference, OZ Artea a FF UK Bratislava

2011 – Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. FF UPOL, Psy ústav ČAV, Olomouc.

2011 – II. Ústecké psychologické dny – Psychologie a umění. PF UJEP, Ústí n.L.

2010 – Pedagogické a psychologické disciplíny v přípravě pracovníků v sociální sféře. PF UJEP, Ústí n.L.

2009 – Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. FF UPOL, Psy ústav ČAV, Olomouc.

2008 – Systemický přístup při řešení problémů dětí, dospívajících a dospělých – Marianne Franke-Gricksch, Praha, ČISK

2008 – odborná stáž na Department of Child and Adolescent mental Health (DCAMH) – Great Ormond Street, Hospital for Children, Londýn

2008 – Prožitek a hodnoty – mezinárodní konf., Bukovina.

2008 – Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii, PF UK, PF ZČU, Plzeň.

2008 – How love succeeds – workshop – Bert Hellinger, OCHRE – London Irish Centre, Londýn.

2008 – Kvalitatívny výskum vo veřejném priestore – česko-slovenská konf., Kabinet výskumu SBK Slov. akademie věd, Bratislava.

2007 – Prožitek jako základní element zážitkové pedagogiky – mezinárodní konf., Bukovina.

2007 – Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií – mezinárodní konf., ÚEP Slovenská akademie věd, Bratislava.

2006 – Za brány Aspergerova syndromu – přednáška – AUTISTIC Motol, Praha.