Závora Jiří, znalecké posudky +420 722 913 969

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D. Logo

Soudní znalec

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D.

Služby

Mám dlouholetou znaleckou, konzultační a poradenskou zkušenost. Jsem zaměřen na kvalitu, tedy na optimální, komplexní a přitom nestranné řešení většinou velmi komplikovaných odborných problémů. Vypracovávám znalecké posudky a odborná vyjádření ve specializacích na identifikaci pisatele podpisu či rukou psaného textu a na psychologii dítěte, rodiny a výchovy. Konzultace podávám v obou znaleckých oborech. Poradenství poskytuji v oboru psychologie.

Nikdy jsem nebyl zaměstnán ani školen ve složkách Policie ČR. Má činnost je zakotvena ve vědeckých kruzích.