Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Česky / Deutsch / English

PhDr. Jiří Závora, Ph.D. et Ph.D.
Klicperova 2122,
269 01 Rakovník

IČO: 61079677

tel:
+420 722 913 969

mail:
respondeo.dicendum@gmail.com

datová schránka:
xp94pn2

ï  GDPR
ï  odkazy

Aktualizace : 24.7.2019
Facebook LinkedIn Twitter


Ověření padělku

Falešná závěť

Omluva Novinky.cz

Jiří Závora, PhDr. Ph.D., Ph.D.


vzdělání:
• 2008 –  2012 - titul Ph.D., Psychologie, Masarykova univerzita, Brno
• 2010 - titul PhDr. Pedagogika, Univ. Karlova, Praha
• 2004 - 2009 – titul Ph.D., Pedagogika, Univ. J.E. Purkyně, Ústí nad Labem
• 1996 - 2000 - titul Mgr., Primární pedagogika, Univ. J.E. Purkyně, Ústí nad Labem

členství a role:
• člen Poradního sboru ministra spravedlnosti ČR pro obory zabývající se identifikačním zkoumáním rukopisu
• člen redakční rady European Journal of Educational Sciences (EJES) – in index ERIH PLUS
• odborný hodnotitel návrhů v programu Inter-Excellence Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (program pro rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci ČR do evropských a světových výzkumných struktur)
• garant specializačního vdělávacího kurzu na Univerzitě J. E. Purykně - Soudní znalectví - Forenzní identifikace pisatele (kurz vznikl na podnět Ministerstva spravedlnosti ČR č.j. 8/2011-OD-ZN/7 ze dne 8.4.2011)

odborné zaměření:
• expertíza rukou psaného a výtvarného projevu
• expresivní projevy člověka
• kvalitativní metodologie ve vědách o člověku
• filosofie a teorie vědy
• expresivní a psychosomatické přístupy ve speciální psychoterapii strachu a úzkosti
• fenomenologická reflexe jako metoda poznávání a porozumění
• sociální a systemická psychologie

odborné semináře, workshopy, stáže a konference (výběr):
  • • 2019 (únor) – workshop na téma "Schreibautomaten". ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo
  • • 2018 (únor) – workshop na téma "Herrschende Lehrmeinungen auf dem Prüfstand und Ungewöhnliche Fragestellungen". ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo
  • • 2017 (únor) – workshop na téma "Möglichkeiten und Probleme der Begutachtung elektronisch erfasster Unterschriften". ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo
  • • 2016 (červen) – kongres GFS (Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung e.V.), Leipzig, Německo
  • • 2016 (únor) – workshop na téma „Formulierung gutachtlicher Schlussfolgerungen“ a „Elektronische Akte“. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung (ISU) e.V.) Mannheim, Německo
  • • 2015 (únor) – workshop na téma „Vliv cévní mozkové příhody na rukopis“. ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung) Mannheim, Německo
  • • 2015 (únor) – konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XIII. FF UPOL, Psy ústav ČAV, Olomouc.
  • • 2014 (červen) – konference GFS (Gesellschaft für forensische schriftuntersuchung e.V.), Königswinter, Německo
  • • 2014 (leden) – workshop na téma“ Zkoumání technicky vyhotoveného písma“, ISU (Institut für Schrift und Urkundenuntersuchung) Mannheim, Německo
• 2013 – odborná stáž na MSU (Mannheimer Schrift und Urkundenlabor) Mannheim, Německo
• 2013 - Komplexná starostlivosť o dieťa v školskom prostredí. Mezinároní arteterapeutická konference, OZ Artea a FF UK Bratislava
• 2011 – Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. FF UPOL, Psy ústav ČAV, Olomouc.
• 2011 – II. Ústecké psychologické dny – Psychologie a umění. PF UJEP, Ústí n.L.
• 2010 – Pedagogické a psychologické disciplíny v přípravě pracovníků v sociální sféře. PF UJEP, Ústí n.L.
• 2009 – Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. FF UPOL, Psy ústav ČAV, Olomouc.
• 2008 - odborná stáž na Department of Child and Adolescent mental Health (DCAMH) - Great Ormond Street, Hospital for Children, Londýn
• 2008 - Systemický přístup při řešení problémů dětí, dospívajících a dospělých - Marianne Franke-Gricksch, Praha, ČISK
• 2008 – Prožitek a hodnoty – mezinárodní konf., Bukovina.
• 2008 – Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii, PF UK, PF ZČU, Plzeň.
• 2008 - How love succeeds - workshop - Bert Hellinger, OCHRE - London Irish Centre, Londýn.
• 2008 - Kvalitatívny výskum vo veřejném priestore – česko-slovenská konf., Kabinet výskumu SBK Slov. akademie věd, Bratislava.
• 2007 – Prožitek jako základní element zážitkové pedagogiky – mezinárodní konf., Bukovina.
• 2007 – Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií – mezinárodní konf., ÚEP Slovenská akademie věd, Bratislava.
• 2006 - Za brány Aspergerova syndromu – přednáška - AUTISTIC Motol, Praha.

vědecký přínos:
• Autor metody PRVA (Phenomenological reflection of Visual Artifact)
• kvalitativní metodologie forenzní identifikace rukou psaného projevu


o mně | znalecké posudky | publikační činnost | pedagogicka činnost | umělecká činnost | kontakty

© 2011 Jiří Závora, všechna práva vyhrazena