Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Česky / Deutsch / English

PhDr. Jiří Závora, Ph.D. et Ph.D.
Klicperova 2122,
269 01 Rakovník

IČO: 61079677

tel:
+420 722 913 969

mail:
respondeo.dicendum@gmail.com

datová schránka:
xp94pn2

ï  GDPR
ï  odkazy

Aktualizace : 24.7.2019
Facebook LinkedIn Twitter


Ověření padělku

Falešná závěť

Omluva Novinky.cz

Pedagogická činnost:

Univerzitní pedagogickou činnost jsem zahájil jako externista v roce 2005. V průběhu šesti let vedu krom základní výuky řadu výběrových kurzů, zaměřených především na reflexi, analýzu a interpretaci expresivních projevů
člověka, expertízu rukou psaného projevu, problematiku vztahu mezi výtvarným a grafickým projevem a duševním životem člověka a na specifika výtvarného a rukou psaného projevu dítěte. Jsem vedoucím a oponentem celé řady diplomových a bakalářských prací a školitelem a zkoušejícím v doktorském studijním programu. V rámci mého pedagogického působení se podílím jako řešitel a spoluředitel na grantových výzkumných projektech. V roce 2013 jsem začal působit jako lektor na právnické fakultě univerzity Palackého v Olomouci, kde přednáším problematiku znalectví a znaleckého posudku jako důkazu v rámci předmětu dokazování v občanském soudním řízení.

2018 – garant specializačního vzdělávání Forenzní indentifikace pisatele na CCV PF UJEP
2013 – (doposud)
ext. lektor, Katedra soukromého práva a civilního procesu, PrF Univerzity Palackého
2009 – (doposud) odborný asistent, Katedra psychologie, PF Univerzity J.E. Purkyně
2007 – 2009 odborný asistent, Katedra výchov uměním PF Univerzity J.E. Purkyně
2005 – 2007 externí lektor, Katedra výtvarné kultury PF Univerzity J.E. Purkyně
Pro studenty

Znalecké dokazování v civilu_PrF-UPOL
Dítě a socializace
Znalecké dokazování
Stud. mat. k testu z Atkinson – obecná
Stud. mat. k tématu Myšlení a řeč – obecná
Stud. mat. k testu z Říčana – osobnost

 Kvalifikační práce na KPS/PF UJEP 2016.pdf
 OU v Ostravě, Procesuální souvislosti začlenění metody PRVA do artefiletického setkání.pdf
 MU Brno, Výzkum významu vynořených témat v metodě PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact).pdf
  UJEP 2010 Učitel krizová intervene a dítě v
       tísni.pdf

  QK 2011 Aplikace metody PRVA v
       etopedické praxi.pdf

  QK 2009 Od eidetiky k logice-zacházení s
       tvrdými a měkkými pojmy v metodě
       PRVA.pdf

  Psychoterapie 2009 3-4 Salutogenetický
       charakter artefiletiky.pdf

  Děti a my 2005 Výtvarný projev sexualně
       zneužívaných dětí.pdf


Psych_1_sexualni_vyber
Psych_2_mozek
Psych_3_schiz

Soc-psych_1_detsky_domov
Soc-psych_2_demokracie
o mně | znalecké posudky | publikační činnost | pedagogicka činnost | umělecká činnost | kontakty

© 2011 Jiří Závora, všechna práva vyhrazena