Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Česky / Deutsch / English

PhDr. Jiří Závora, Ph.D. et Ph.D.
Klicperova 2122,
269 01 Rakovník

IČO: 61079677

tel:
+420 722 913 969

mail:
respondeo.dicendum@gmail.com

datová schránka:
xp94pn2

ï  GDPR
ï  odkazy

Aktualizace : 24.7.2019
Facebook LinkedIn Twitter


Ověření padělku

Falešná závěť

Omluva Novinky.cz

Publikační činnost:


Závora J., et al. (2019).Experimentální sonda do kvality provádění vidimace v ČR. Státní zastupitelství 2, (142) s. 39 -43.
Závora, J. (2018). Absence validace jako skrytá vada písmoznaleckého posudku. Právní rozhledy 18, s. 641-643.
Závora, J. (2017). Příčiny obtížné přezkoumatelnosti znaleckých posudků. Acta Iuridica Olomucensia 12, (1), s. 120 - 149.
Závora, J. (2014 june). Die Natur der Handschrift als methodologischer Ausgangspunkt für hinreichende Begründung des Sachverständigenbeweises. Paper presented at the meeting of the GFS - Gesellschaft für forensische schriftuntersuchung e.V, Königswinter, Germany.
Závora, J. (2014). The Role of School and the Teacher in Children´s Crisis Intervention in The Czech Republic. European Journal of Educational Sciences 1, (1), pp 96-109.
Staněk, Z. & Závora, J. (2013). Aplikace metody PRVA v etopedické praxi: případová studie. In Mihinová, K. Gašparová, M. KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOST O DIETA V SKOLSKOM PROSTREDI. Bratislava: OZ ARTEA. ISBN: 978-80-971679-4-3
Závora, J. (2013c). K adresným závěrům písmoznaleckých posudků a důsledkům vědecky nekorektních postupů. Státní zastupitelství, 5, (XI) 44-47.
Závora, J. (2013, may). Über die Natur der Handschrift als Erkenntnisgegenstand. Poster session presented at the meeting of the 9th International Congress of the Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung (GFS) e.V.
Závora, J.
(2013, Jan. 24). Závěry znaleckých posudků určujících pravost podpisu z kopie listiny. e-pravo, Article 88085. Retrived Feb. 1, 2013 from http://www.epravo.cz/top/clanky/zavery-znaleckych-posudku-urcujicich-pravost-podpisu-z-kopie-listiny-88085.html
Závora, J. & Hornofová, P.
(2013). Procesuální souvislosti začlenění metody PRVA do artefiletického setkání. Psychologie a její kontexty 4, (1), 2013, 13-28
Závora, J. (2012).
Adresné závěry znaleckých posudků určujících pravost podpisu. Bulletin advokacie 11, Praha: ČAK.
Závora, J. (2012).
Výzkum významu vynořených témat v metodě PRVA. (nep. disertační práce). Brno : Masarykova Univerzita.
Závora, J. (2011).
Towards the Questioned Document Examination (QDE) Methodology Designed to Identify a Disputed Handwriter. Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung 37, (1+2), pp. 17-36. Lübeck: Schmidt & Römhild, ISSN 0172-8563.
Závora, J. (2011).
Fenomén písmoznalectví: Východiska a teoreticko-metodologický rámec takzvaného písmoznalectví. (studie pro MSp ČR) Ústí n. L.: Katedra psychologie, Univ. J.E. Purkyně.
Závora, J.
(2011). Od sociálního „Já“ k ekologickému „Já“ cestou výchovy uměním. In Charvát, M. Šucha, M. KVALITATIVNÍ VÝZKUM VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU X. Olomouc : FF UPOL.
Závora, J., & Staněk, Z.
(2011). Aplikace metody PRVA v etopedické praxi. In Charvát, M. Šucha, M. KVALITATIVNÍ VÝZKUM VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU X. Olomouc: FF UPOL.
Závora, J.
(2011). The Role of School And the Teaching Children's Crisis. SAPERE AUDE: EVROPSKÉ A ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. pp. 271-280. Hradec Králové: Magnanimitas. ISBN: 978-80-904877-2-7
Závora, J.
(2011). Uvedení do metody PRVA. (učební text), Ústí n.L.:PF UJEP.
Závora,J. (2011). Fenomén písmoznalectví: východiska a teoreticko-metodologický rámec takzvaného písmoznalectví. Ústí n. L. : PF UJEP.
Závora, J. (2010). Učitel, krizová intervence a dítě v tísni. In. Wedlichová, I. a kol. Pedagogicko psychologické přístupy a strategie v práci se žáky primárního vzdělávání. (monografie), Ústí n. L. : PF UJEP.
Závora, J. (2010). Salutogenetický charakter artefiletiky Jana Slavika. Arteterapie (22-23) pp 93-96. Praha.
Závora, J. (2009). Salutogenetický charakter artefiletiky Jana Slavika. Psychoterapie. Brno : FSS Masarykovy univerzity Brno.
Závora, J. (2009). “Od eidetiky k logice”: K měkkému a tvrdému stylu zacházení s pojmy v metodě Fenomenologické Reflexe Výtvarného Artefaktu (PRVA). In: Šucha, M., Charvát, M., Řehan, V. (Eds.), KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU VIII. Vybrané aspekty teorie a praxe (67-73). Olomouc: VUP.
Závora, J. (2009). Fenomenologická reflexe výtvarného artefaktu jako metoda bezpečného zacházení se
znepokojivými emocemi dítěte. (nepublikovaná disertační práce), Ústi nad Labem : PF Univerzita J.E. Purkyně.
Závora, J. (2009). Specifika výtvarného projevu v metodě PRVA. In. Kozáková, M., Slavík, J. (Eds.). Umění ve službě, prevenci a expresivní terapii, 123-131. Praha : PF UK a PF ZČU.
Závora, J. (2008a). Od eidetiky k logice aneb k významu směřovaní v procesu porozuměni. El. konf. “Zážitek a jeho funkce ve vzdělávání pedagogů”. Usti nad Labem : KVU PF UJEP. [http://pf.ujep.cz/kvkweb/sekce/prvky/zavora_jiri.pdf]
Závora, J. (2008c). Výtvarné výpovědi studentů KVU PF UJEP. Zpravodaj UJEP, 2008, c. 9, s. 22. Ústí n. L. : PF UJEP.
Závora, J. (2008d). Znepokojivá emoce ve fenomenologické reflexi výtvarného projevu. In. Kirchner, a kol. PROŽITEK A HODNOTY. Ústí n. L. PF a UZS UJEP, Asociace psychologů sportu ČR.
Závora, J.& Nišponská, M. (2008a). Aplikace principů fenomenologické komunikace s dětmi ve školním
prostředí. In. Petrjánošová, M., Masaryk, R. Lášticová, B. (Eds.) Kvalitatívny výskum vo veřejném priestore. Bratislava : KVSBK Slovenská akademie věd.
Závora, J. & Nišponská, M. (2007b). Principy fenomenologické reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem. In. Brezina a kol. Osobnosť v kontextu kognicií, emocionality a motivacií. Bratislava : FF KU.
Závora, J. & Nišponská, M. (2007a). Fenomenologická reflexe výtvarného projevu jedince se systemickým přesahem, pro pedagogy. Referenčni přispěvek z přednašky na 1. mezinárodním workshopu v ramci projektu “Vzdělana Evropa”. Benešov nad Ploučnici: ZŠ v Benšově n/ Pl. a KVU PF UJEP v Usti nad Labem.
Závora, J. (2007). Prožitek výtvarného dialogu jako prostředek podpory identity jedince. In. Kirchner a kol. (Eds.) PROŽITEK JAKO ZAKLADNI ELEMENT ZAŽITKOVÉ PEDAGOGIKY. Ústí n. L. : PF UJEP, UZS UJEP a Asociace psychologů sportu Česke republiky.
Závora, J. (2007). Úvodník k výstavě výtvarných prací posluchačů prezenčního a kombinovaného studia PF UJEP v Ústí nad Labem, „Z kurzů II…“ Usti nad Labem, Benešov nad Ploučnici, Liberec, Prachatice.
Závora, J. (2006) Úvodník k výstavě výtvarných prací posluchačů prezenčního a kombinovaného studia oddělení primární pedagogiky PF UJEP v Ústí nad Labem, „Z kurzů…“ Prachatice.
Závora, J. (2006) Ausstellung der werken von den studenten aus ihren kurzen des bildenen schaffens in Dobrá Voda bei Prachatice. Passau.
Závora, J. (2005) Výtvarný projev sexuálně zneuž. dětí. Děti a MY. 1/2005. Praha : Portál.
Závora, J. (2004) Nepodceňujme dětské kreslení. Děti a MY. 3/2004. Praha : Portál.
Závora, J. (2004) Jak děti prožívají smrt blízké osoby? Děti a MY. 1/2004. Praha : Portál.
Závora, J. (2003) Děti a smrt. Region - Letovice 10/2003. Praha : Portál.
Závora, J. (2002) Komunikační dovednosti. Rakovník


o mně | znalecké posudky | publikační činnost | pedagogicka činnost | umělecká činnost | kontakty

© 2011 Jiří Závora, všechna práva vyhrazena