Závora Jiří, znalecké posudky +420 722 913 969

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D. Logo

Soudní znalec

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D.

Domů / VUT Brno – školení expertů stavební fakulty

VUT Brno – školení expertů stavební fakulty

V lednu jsem měl zvanou přednášku na špičkovém znaleckém pracovišti, VUT Brno, fakultě stavební. Téma přednášky se samozřejmě týkalo postupu znalce podle nové právní úpravy znalecké činnosti v ČR.