Závora Jiří, znalecké posudky +420 722 913 969

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D. Logo

Soudní znalec

PhDr. Jiří ZÁVORA, Ph.D. et Ph.D.

Znalecké posudky - psychologie

Jsem oprávněn diagnostikovat a posuzovat strukturu rodiny, vztahovou problematiku v rodině, výchovné kompetence rodičů a uplatňovaný model péče o dítě.

Znalecký posudek v této specializaci je obvykle zadáván soudy, případně PČR v souvislosti s rozvodovými spory spojenými s úpravou poměrů k nezletilému dítěti či svěření dítěte do péče.

Pokud to vyžaduje posuzovaný případ či samotné zadání spolupracuji s kolegy z příbuzného oboru či specializace (klinická psychologie či psychiatrie dětí a dospělých).

Znalecké posudky a revizní znalecké posudky vypracovávám převážně na zadání orgánů veřejné moci (soudy, PČR). V případě, že obě strany rodinného sporu spolupracují, je možné vypracovat znalecký posudek též pro účastníka řízení či jeho právního zástupce.

Každému případu věnuji maximální pozornost a s každým zadavatelem vedu důsledné konzultace.

Porozvodová péče o dítě

Pěstounská péče

Poručenství

Osvojení